Hướng dẫn xóa mail, drive và photos trong dịch vụ của Gmail, Google Workspace

Để xóa mail, drive, photos (nếu có) ta làm như sau:

– Xóa mail:

Tích vào ô trống đầu mỗi mail cần xóa, sau đó chọn hình thùng rác như trên để di chuyển thư vào thùng rác (thư trong thùng rác sẽ tự động xóa sau 30 ngày kể từ thời điểm đưa vào, có thể tích nhiều mail xóa cùng lúc).

Để xóa mail trong thùng rác làm như sau:

– Xóa Drive:

Tiếp tục nhấp chuột phải vào file cần xóa, chọn Xóa.

File sẽ được cho vào thùng rác.

Để xóa vĩnh viễn vào Thùng rác (file trong thùng rác drive cũng sẽ tự động bị xóa vĩnh viễn sau 30 ngày):

– Xóa photos (ảnh):


Trong giao diện photos (ảnh) tích vào ô tròn mờ như hình trên (có thể tích nhiều ảnh cùng lúc hoặc theo mốc thời gian) rồi chọn icon hình thùng rác như hình trên để xóa vào thùng rác.

Ảnh trong thùng rác cũng sẽ tự động bị xóa vĩnh viễn sau 30 ngày. Để xóa vĩnh viễn lập tức ta vào thùng rác, chọn như sau: