Cách kiểm tra dung lượng mail, drive của Gmail, Google Workspace

Để kiểm tra dung lượng của mail, drive ta thực hiện như sau:

* Bước 1:

Từ trình duyệt bạn đăng nhập trước mail cần kiểm tra dung lượng (hoặc sau khi nhập link sau cũng sẽ phải đăng nhập).

Vào link sau để kiểm tra dung lượng của mail và drive, hay các dịch vụ khác trên user của bạn: https://drive.google.com/u/1/settings/storage   (Chú ý: trên Gmail miễn phí @gmail.com và workspace @tenmien… sẽ có hiển thị khác nhau đôi chút nhưng không quá khác biệt).

* Bước 2:

– Trên Gmail miễn phí hiển thị như sau:

Ta có thể dễ hình và thấy ngay dung lượng.

– Trên Google Workspace (email theo tên miền doanh nghiệp: ví dụ [email protected]) sẽ hiển thị như sau:

Về mặt trực quan thì cả Gmail thường và Google Workspace đều sẽ dễ nhìn thấy dung lượng các mục hiện có trên user mail của bạn.